BÀI THI KIỂM TRA THỂ LỰC CHO TTS

Trong chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản, ngoài yếu tố chuyên môn, kiến thức và hiểu biết xã hội thì sức khỏe cũng là một vấn đề rất được người Nhật chú ý.

Kiểm tra thể lực luôn được các nghiệp đoàn áp dụng vào những buổi phỏng vấn, nó không hoàn toàn quyết định kết quả của buổi phỏng vấn nhưng những bài kiểm tra thể lực luôn là điểm cộng cho các TTS trong buổi phỏng vấn đó

                Kiểm tra thể lực nâng bao cát trong 1 buổi phỏng vấn đơn hàng

Trong các buổi phỏng vấn đơn hàng xuất khẩu lao động, Người Nhật sẽ có những buổi kiểm tra kỹ năng cho các bạn TTS như khéo tay ( gắp đậu, gấp thuyền giấy, gấp hạc giấy…) các trò chơi giải trí nhưng mang tính đoàn kết và trí tuệ.

Bên cạnh đó các buổi kiểm tra thể lực cũng thường xuyên được áp dụng như chạy, chống đẩy, nâng bao cát. Trên đây là 1 trong những hình thức kiểm tra thể lực của Nghiệp đoàn Nhật.

 

 

Cùng chuyên mục