Video

Thực hành đơn hàng lắp ghép giàn giáo

BÀI THI KIỂM TRA THỂ LỰC CHO TTS